Certificats de Qualitat

Certificats de Qualitat

Per a Hardware & Parts Group en la qualitat està l’excel·lència. Volem assegurar als nostres clients que els nostres serveis compleixen les expectatives, no solament les pròpies del mercat, sinó de la certificadora internacional BSI, qui des de l’any 2014 ens atorga la implantació i el seguiment de diferents normes de control i qualitat ISO (Organització Internacional per la Normalització), passant exhaustives auditories anuals. La nostra empresa ha creat un departament de Control de Qualitat que s’encarrega de la planificació, implantació, manteniment i supervisió de tot el Sistema de Gestió.

Comptem amb la certificació ISO 9001 “Gestió de Qualitat”. Una norma de gran prestigi orientada a ordenar la gestió de l’empresa sota els estàndards de qualitat. Amb aquesta norma es proporcionen elements a l’organització per aconseguir la qualitat del servei, de manera que les necessitats del client siguin satisfetes permanentment, permetent a l’empresa augmentar la productivitat i destacar enfront de la competència.

Així mateix, la certificació ISO 14001 “Gestió Ambiental” ens atorga un pla de manipulació ambiental descrivint el procés que la nostra empresa ha de seguir per respectar el Medi Ambient i les lleis que ho concerneixen. Amb aquesta certificació es tracta de millorar la manera en què, com empresa, reduïm l’impacte en el Medi Ambient, la qual cosa crea beneficis interns al millorar l’ús dels recursos. El nostre compromís és màxim.

D’altra banda, i més encaminada al nostre sector, comptem amb la certificació ISO 20000 “Gestió de Serveis IT“.  Un lliurament efectiu dels serveis de IT és crucial per a qualsevol empresa del nostre entorn. En Hardware & Parts Group comptem amb els procediments i controls adequats per proporcionar un servei de qualitat IT coherent i a un cost efectiu.

Finalment, la nostra certificació ISO 27001 “Seguretat de la Informació”. Aquesta norma descriu com gestionar la seguretat de la informació de l’empresa. Sota aquests paràmetres imposats es verifica independentment que els riscos de l’organització estiguin correctament identificats, avaluats i gestionats al mateix temps que formalitza uns processos, procediments i documentació de protecció de la informació.

Així mateix, treballem sota els estàndards ITIL (Information Technology Infrastructure Library); un sumari de bones pràctiques per a la gestió de serveis de tecnologies de la informació, el desenvolupament de tecnologies i les operacions relacionades amb la mateixa. ITIL dóna descripcions detallades d’un extens conjunt de procediments de gestió ideats per ajudar a les organitzacions a aconseguir qualitat i eficiència en les operacions de IT. 

[maxbutton id="3"]