Seguretat informàtica

Seguretat informàtica

seguridad informatica

Els sistemes d’informació són fonamentals per a les companyies i han de ser protegits. A causa què l’ús d’Internet es troba en augment, cada vegada més companyies permeten als seus socis i proveïdors accedir als seus sistemes d’informació.

Per tant, és fonamental saber quins recursos de la companyia necessiten protecció per així controlar l’accés al sistema i els drets dels usuaris del sistema d’informació. Els mateixos procediments s’apliquen quan es permet l’accés a la companyia a través d’Internet.

La seguretat informàtica consisteix a garantir que el material i els recursos de software d’una organització s’utilitzin únicament per als propòsits pels quals van ser creats i dins del marc previst. El nivell de seguretat d’un sistema es efectiu únicament si el nivell de seguretat de la baula més feble també ho és.
La seguretat ha de cobrir les següents àrees

• Un mecanisme de seguretat física i lògica que s’adapti a les necessitats de la companyia i a l’ús dels empleats.
• Un procediment per administrar les actualitzacions.
• Una estratègia de realització de còpies de seguretat (backup) planificada adequadament.
• Un pla de recuperació després d’un incident.
• Un sistema documentat actualitzat.

Hardware & Parts Group es preocupa excel·lentment de les seves dades i, per això, dissenya plans de contingència i recuperació davant desastres. Proposem diferents formes de realitzar plans de contingència, instal·lant una infraestructura replicada en les seves instal·lacions. La nostra empresa s’ocupa de tot, des del dimensionament, instal·lació, comunicacions i gestió de la plataforma.

“Disposem d'un equip d'especialistes de xarxa que ajusten tots els nivells de seguretat evitant indesitjables sorpreses. Els seus nivells òptims de seguretat són la nostra raó de ser”

Veure tots els serveis